Wiskunde zonder Boek

Beta onder de Dom

Vrijdag 10 juni 2011 presentatie bij Beta onder de Dom, georganiseerd door Beta steunpunt Utrecht.

Wiskunde zonder Boek verzorgt onderdeel van Workshop over de Digitale Wiskunde Omgeving van het Freudenthal Instituut.

Meer informatie: Beta onder de Dom

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment