Wiskunde zonder Boek

Filmopname over Wiskunde zonder Boek voor de HvA

Morgen komen Monique Pijls (Beta-Boost) en Maarten van den Burg (scriptfactory) opnamens maken voor een korte video over Wiskunde zonder Boek.

Ze doen dat in opdracht van het vaknetwerk Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam.

Tijdens de les van 1g gaan we perspectief tekenen aan de hand van 2 filmpjes van collega Mark Dackus, wedstrijdje punttekenen op active board en oefenen met vergelijkingen op de DWO van het Freudenthal Instituut.

In klas 2d vertonen we eerst de video’s die leerlingen hebben gemaakt over kansberekenen, we geven commentaar met de smartphone via Socrative en daarna oefenen op de computer met tweedegraads formules.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment