Wiskunde zonder Boek

Hand-out presentatie WzB beschikbaar

Wim Grosheide en Mark Dackus, Hermann Wesselink College te Amstelveen gaven op 10 april 2012 een workshop op het docentencongres van Getal en Ruimte te Nieuwegein. ICT en Wiskunde: het gaat er niet meer om óf je ICT inzet in de wiskundelessen, maar hoe je die inzet. Op het Hermann Wesselink College wordt er in de eerste twee klassen zonder boek, maar met computers gewerkt in de les.

De hand-out van de bijeenkomst kunt u hier downloaden.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment