Wiskunde zonder Boek

ICT Conferentie FI en APS 11 april 2011, Utrecht

Maandag 11 april 2011: ICT conferentie georganiseerd door APS en Freudenthal Instituut. Plaats Utrecht.
Wiskunde zonder Boek geeft daar een presentatie over ICT toepassingen in de les.

Programma:

  • Wisweb: modules maken en aanpassen. o.a. vergelkijkingen oplossen en formules. Zie bijv. Formules en  Vergelijkingen met de bordjesmethode .
  • Geogebra: als demonstratie in de klas en als leerlingpracticum. Zie: Ongelijkheden oplossen .
  • Filmpjes in Youtube. Zie: Pythagoras .
  • Powerpoint: Als demonstratie of voor presentatie van leerlingen. Zie: Statistiek .
  • Publisher: Leerlingen maken Formuleboekjes in Publisher. Zie bij Projecten .
  • Excel: Zie Leerlingpracticum Groeifactoren (verschijnt binnenkort).

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment