Wiskunde zonder Boek

Studiedag van de NVvW

De link naar de  hand-out bij onze presentatie  ‘De kracht van ICT’, op de studiedag van de NVvW, klik hier.
Schermafdrukken van leerling projecten staan bij projecten.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment