Wiskunde zonder Boek

TED Talk Wiskundecongres Noordhoff

Op 21 november geven we TED Talk op het Wiskundecongres van Noordhoff.
We laten zien hoe je leerlingen en docenten kunt motiveren door
wisselende werkvormen en degelijke oefening van algebraïsche vaardigheden
in de DWO van Numworx.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment