Wiskunde zonder Boek

Leerlingen/ouders

Bestellen door leerlingen/ouders
Leerlingen die hun wiskundige vaardigheden willen oefenen naast de methode die ze op school gebruiken of die willen oefenen voor de verplichte rekentoets, kunnen voor € 50,- per jaar toegang krijgen tot de WzB-computermodules en de Rekenvaardigheid-modules. Zij hoeven geen apart(e) abonnement bij het Freudenthal Instituut af te sluiten.

Bestellen? Stuur een email naar info@wiskundezonderboek.nl