Wiskunde zonder Boek

Kennisnet

Presentatie eindverslag Leren met meer Effect van KennisnetKennisnet: Leren met meer Effect
In 2008 heeft het Kohnstamminstituut onderzoek gedaan naar de effecten van Wiskunde zonder Boek op de resultaten en de motivatie van leerlingen. Beide effecten bleken positief: de resultaten voor de klassen die algebra oefenden op de computer waren beter dan in de controlegroep die uit een boek werkte. Ook de motivatie (alleen gemeten in klas 1) bleek in de klassen die Wiskunde zonder Boek deden aan het eind van het schooljaar sinificant hoger dan in de controle groepen. Zie Samenvatting resultaten.