Wiskunde zonder Boek

Leerling enquête

Leerling enquête 2006
In 2006 zijn we gaan experimenteren met het oefenen op de computer en het aanbieden van lesstof in projectvorm. De resultaten van die enquête enquete zijn aanleiding geweest om in 2007 met Wiskunde zonder Boek te starten.

Leerling enquête 2008
Enquête eind klas 1 onder 100 brugklasleerlingen in 4 klassen. Tweede jaar van WzB. Vergeleken met andere vakken.