Wiskunde zonder Boek

Materiaal

De stof wordt aangeboden in de vorm van Modules.  Bij alle modules zijn Theoriebladen,  Kernopgaven, Opdrachten en Planningen. Bij de algebra  computermodules en steeds vaker een video met uitleg.
De Opdrachten en Planningen geven zowel aan docent als leerling aan welke activiteiten bij de module horen.
Theoriebladen, Kernopgaven en Opdrachten en Planning geven we leerlingen op papier. De computermodules bieden we aan via de Digitale Wiskunde Omgeving (DWO) van het Freudenthal Instituut.
Voor meer informatie en voorbeelden: WzB materiaal. Kies in het menu de module en rechts de documenten.