Wiskunde zonder Boek

ICT

Bij onze methode maken we gebruik van alle mogelijke ICT toepassingen.Voorop staat wel dat de toepassingen betrouwbaar moeten zijn en makkelijk in gebruik. Al onze eigen modules zijn gemaakt voor de Digitale Wiskunde Oefenomgeving (DWO) van het Freudenthalinstituut.
Dit heeft ook een leerlingvolgsysteem. Daarnaast gebruiken we programma’s als: Geogebra,  Word, Excel, Powerpoint, Publisher e.d We werken ook aan video’s met uitleg op Youtube.
Een aardig beeld van wat we doen vind u in de Hand-Out bij een presentatie op het Docentencongres van Getal en Ruimte.

 

Vergelijkingen oplossen met de weegschaalmethodeDWO
Rekenwerk en algebra oefenen we in de Digitale Oefenomgeving van het Freudenthalinstituut.
Hieronder een screenshot uit de module F2 Snijpunten van rechte lijnen PROEF. Voor voorbeeld zie video Video_HHF2 opg1

GEOGEBRA
Geogebra gebruiken we voor een demonstratie bij de uitleg, maar leerlingen werken ook zelf met Geogebra. Bijvoorbeeld bij het oplossen van vergelijkingen op bij het project Symmetrie.
Hieronder een screenshot uit de module F2 Snijpunten van rechte lijnen PROEF.

WzB StatistiekPowerpoint
Powerpoint kunnen leerlingen gebruiken als ze een presentatie geven. We gebruiken Powerpoint ook om een stuk theorie uit te leggen of om een opdracht aan leerlingen te presenteren.