Wiskunde zonder Boek

Kernopgaven

Kernopgaven

Bij alle modules krijgen de leerlingen ook een aantal Kernopgaven te maken. Ze maken die thuis in een schrift en leveren die meestal in samen met een opdracht die ze voor een project doen. Je kunt de Kernopgaven zien als herhaling van de stof. De reguliere opgaven bij een module maken de leerlingen op de computer. Bijgaand een voorbeeld van Kernopgaven in klas 2 bij het onderwerp Tweedegraads Formules.

F4 Kernopgaven