Wiskunde zonder Boek

Jaarplanning

Jaarplanning Wiskunde zonder boek
Klas 1 vwo/havo
Module Onderwerp ICT Opmerkingen
R1 Negatieve getallen DWO R1 ook breuken
R2 Rekenen met negatieve getallen DWO R2
M1 Vlakke meetkunde DWO Oppervlakte berekenen Vlakke figuren,Constructies

Geodriehoek
Vlakke figuren
Maken: Tekening van beest
R3 Voorrangsregels DWO R3 Ook Wortels en machten
Plaatsbepalen Plaatsbepalen MLOMalmberg:

Plaatsbepalen
Estafette punten tekenen
Plaatsbepalen bij:Aardrijkskunde

Wiskunde
Dagelijks leven.
Schaal
Koersen op zee
HOEKEN
Maken: poster en globe
F1 Formules MLO Malmberg:Patronen en Regelmaat

of module F1
(in de maak of zie Module HH Formules)
FormuleVerhaal

Tabel
Grafiek
Vergelijking
Maken: formuleboekje
V1 Waarmakers DWO V1 Waarmaker/oplossing(voorrangsregels)
V2 Vergelijkingen met bordjesmethode DWO V2 UitgebreidKomt terug bij tweedegraads vergelijkingen
M2 Ruimtemeetkunde Ruimtelijke figurenPerspectief tekenen

Wiskundig tekenen
Maken: tekening gebouw
V3 vergelijkingen met de weegschaalmethode DWO V3 Ook met haakjes enbreuken
F2 Formules: tekenen+snijpunten DWO F2 Lijnen tekenen met tabel, 2 punten en RichtingsgetalBerekenen snijpunten

Maken: formuleboekje 2
M3of in KLAS 2 aanzichten, 3D, bouwplaten DWO M3 Schalen, EvenredigheidstabelAanzichten

Bouwplaten

Programma Wiskunde zonder Boek
Klas 2 vwo/havo
Module Onderwerp ICT
F2+F3 Snijpunten en formule opstellen DWO F2+F3 Herhaling F2: rechte lijn tekenen en snijpunten bepalen.F3: formule rechte lijn opstellen mbv:

grafiek, 2 punten of tabel
Maken: A3 Flyer
L1 Letterrekenen DWO L1 OptellenVermenigvuldigen

Machten
L2 Haakjes wegwerken DWO L2 EnkeleDubbele

Kwadraat
M4 Symmetrie Lijn, punt, en draaisymmetrieMaken: presentatie
R4 Rekenen met wortels DWO R4
M5 Pythagoras DWO M5 2D en 3DMaken: drieluik
L3 Ontbinden in factoren DWO L3
V4 Tweedegraads vergelijkingen DWO V4 Alle typen behalve abc- formule
E1 Eenheden EenhedenGrootheden

Omrekenen eenheden
E2 RechtevenredigheidEvenredigheidstabellen DWO E2 Recht evenredigheid*Evenredigheidstabellen*
F4 Tweedegraads formules DWO F4 Tekenen parabolenSnijpunten lijn parabool
M3 aanzichten, 3D, bouwplaten Schalen, EvenredigheidstabelAanzichten

Bouwplaten
Maken: bouwplaat huis

Programma Wiskunde zonder Boek
In klas 3 werken wij nog met een boeken: netwerk (NW) 3A en 3B
De codes verwijzen naar modules die gedaan kunnen worden. NW wijst naar hoofdstuk in boek.
Klas 3 vwo 3
Module Onderwerp ICT Opmerkingen
Herhalen +Statistiek Herhaling stof uit eerste en tweede klas + Praktische opdracht statistiek HH modules
F3 / NW 1 Lineaire functies L3 + uitbreiden F3
P1 Procenten DWO P1*
NW 2 Meetkundige afbeeldingen
F5 / NW 3 Tweedegraads formules DWO F5 TopDiscriminant

Parameters
NW 4 Goniometrie
P2 / NW 5 Groei met procentenExponetiële functies EXCEL
V5 / NW 7 abc-formule DWO V5
O1* Oppervlakte en inhoud* o.a. cirkels piramides

Maken: poster met diverse onderdelen, waaronder: meten aan pi
V6 / NW 8 Wortelvergelijkingen DWO V6
V7 / NW 8 Gebroken vergelijkingenkruiselings vermenigvuldigen DWO V7
K1 / NW 10 Kansberekening*
S1 / NW 6 Statistiek* Excel*
NW 11 Ruimtemeetkunde
NW 9 Overslaan
* = in de maak

Programma Wiskunde zonder Boek
In klas 3 werken wij nog met een boeken: netwerk 3A en 3B
Klas 3 Havo 3
Module Onderwerp ICT Opmerkingen
F2(?) + F3 / NW 1 Lijnen tekenen F2 (+snijpunten)Lineaire functies F3 + uitbreiden F3
P1 Procenten DWO P1*
NW 2 Meetkundige afbeeldingen
F2##V3

/NW 3
Snijpunten, weegschaalmethode DWO F5 TopDiscriminant

Parameters
NW 4 Goniometrie
S1 / (NW 8)Eventueel zonder boek Statistiek* Excel*
F4 / (NW5) Willem we dit zo, of algebra op computer en context uit boek?

Tekenen 2e graads
+ snijpunten parabool rechte lijn
V5 / (NW 5) abc-formule DWO V5
P2 / NW 6 Groei met procentenExponetiële functies EXCEL
K1 / NW 9 Kansberekening*
F5 / NW 11 Parabolen
NW 7NW 12 verschillende verbanden: OverslaanRuimtemeetkunde: Overslaan
* = in de maak
Op deze pagina zijn te vinden:
Overzicht van beschikbare modules
PTO’s (programma van toetsing en afsluiting in de onderbouw)
Doorlopende leerlijnen in de onderbouw (in ontwikkeling)4