Wiskunde zonder Boek

Video’s

We zijn bezig om video’s te maken met uitleg van de theorie.

Bijgaand een aantal voorbeelden. De overige video’s zijn te vinden op www.youtube.nl  zoek op Wiskunde zonder Boek of  hwcnet.

Module V2: Vergelijkingen oplossen met de bordjesmethode


 

Module M2: Ruimtefiguren: 1 minuut uitleg


 

Module F6: Ongelijkheden oplossen

 


Module M5: De stelling van Pythagoras