Wiskunde zonder Boek

Over WzB

Ontstaan van de methode
De methode is ontstaan en ontwikkeld op het Hermann Wesselink College in Amstelveen en wordt daar vanaf 2007 gebruikt. Auteur en bedenker van de methode is Wim Grosheide. Vanaf 2012 werkt hij samen met o.a. Mark Dackus. De methode heeft in 2007 de Wiskunde Scholenprijs gewonnen. Voor meer informatie: Wiskunde Scholenprijs.