Wiskunde zonder Boek

Opbouw en structuur

De stof wordt aangeboden in de vorm van modules.
Een module bestaat uit:

Opdrachten en Planning
Iedere module kent dezelfde opbouw en start met een overzicht van Opdrachten en een planning. Dat geeft de leerling een duidelijk overzicht van alles wat in de module gedaan en geleerd moet worden en naar welk eindresultaat toegewerkt moet worden: het maken van kernopgaven, een poster, een samenvatting, een boekje, een presentatie, een tekening enz. Ook wordt aangegeven welke computeropgaven een leerling moet maken.

Theoriebladen
Hierin wordt kort de theorie uitgelegd. Bij sommige onderdelen is het mogelijk om een korte video te bekijken. Deze filmpjes staan op youtube en zijn via een link te bereiken.
Klik hier voor voorbeelden.

Computermodules
De oefeningen die leerlingen individueel op de computer – interactief – kunnen maken.
De modules worden aangeboden op www.wisweb.nl in de DWO van het Freudenthal Instituut.
Leerlingen kunnen hier ook thuis op inloggen.
Klik hier voor een video van de computermodules.

Kernopgaven
Dit zijn de opgaven die leerlingen aan het eind van de module doen als een soort herhaling/toetsing.
Klik hier voor voorbeelden van Kernopgaven.

Papier of pfd
De bestanden kunnen als pfd-bestand worden aan geboden aan de leerlingen. Maar de bestanden kunnen ook op papier worden uitgedeeld, zodat de leerlingen ze kunnen bewaren in een dunne map.

Simpele structuur
De WzB-methode is overzichtelijk en duidelijk gestructureerd, maar binnen deze heldere structuur kunnen eigen keuzes gemaakt worden.
De methode bestaat uit modules, die elk een duidelijke herkenbare code hebben, bijv.
R1, R2 of V1, V2, V3 enz., waarbij de R staat voor rekenen en de V voor vergelijkingen.
Wil je een leerling tweedegraads vergelijkingen laten oefenen dan kun je volstaan met de mededeling dat hij/zij module V4 kan gaan oefenen. Zie ook het jaaroverzicht.