Wiskunde zonder Boek

Waarom WzB

Rendement en Motivatie
WzB is ontstaan om een oplossing te bieden voor de geringe motivatie die sommige leerlingen vertoonden bij de wiskundelessen en het soms teleurstellende rendement van het wiskundeonderwijs in de onderbouw. Uitgangspunt is leerlingen op een moderne, motiverende en uitdagende  manier wiskunde te leren: oefenen op de computer is snel, efficiënt, uitdagend, en biedt mogelijkheden voor differentiatie; deze manier van leren sluit bovendien direct aan bij de leefwereld van de leerlingen.

Feedback
Ook de directe feedback van de computer blijkt motiverend te werken. Daarbij kunnen ze onbeperkt en in hun eigen tempo oefeningen herhalen of juist verder gaan met nieuwe stof.

Samenwerken en projectonderwijs
Behalve het oefenen op de computer blijkt ook het projectonderwijs voor veel leerlingen motiverend te werken. Leerlingen laten samenwerken bij wiskundige opdrachten en stimuleren om een goed product te maken activeert leerlingen. Niet alleen is het een leuke afwisseling, maar het spreekt ook andere vaardigheden aan van leerlingen waardoor  leerlingen die creatief zijn of computervaardig of organisatorisch sterk extra worden aangesproken. Ook het toewerken naar een eindproduct en het zien van elkaars producten stimuleert leerlingen een zo goed mogelijk product af te leveren. Ook uitblinkers krijgen zo de kans te laten zien wat ze kunnen. Zij zullen kiezen voor meer wiskundige diepgang. Klik hier voor een video-uitleg van de methode.