Wiskunde zonder Boek

Wat is Wiskunde zonder Boek

Wiskundemethode voor de onderbouwWat is Wiskunde zonder Boek?
Wiskunde zonder Boek is een wiskundemethode voor de onderbouw havo/vwo die helemaal digitaal wordt aangeboden. Ook uitleg bij de onderwerpen is digitaal beschikbaar, soms ondersteund door een videopresentatie. Algebra en rekenvaardigheden worden vooral geoefend op de computer. De andere onderwerpen worden aangeboden in de vorm van een project.

Wat is het doel?
Het doel is leerlingen op een moderne en motiverende manier Wiskunde te leren: oefenen op de computer is snel, efficient, uitdagend en biedt mogelijkheden voor differentiatie; deze manier van leren sluit bovendien aan bij de leefwereld van de leerlingen.

Hoe werkt het?
De methode wordt aangeboden in de veilige digitale omgeving van het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. Door middel van een uitgebreid leerlingvolgsysteem blijft de leraar goed op de hoogte van de vorderingen van de individuele leerling.

Wat is er nu beschikbaar?
Op dit moment is het materiaal voor klas 1 en 2 beschikbaar.
Deze WzB-computermodules bestrijken de gehele algebra en een deel van de Meetkunde van
klas 1 en 2.
Er is ook een complete reeks modules Rekenvaardigheden beschikbaar.

Wat kost het?
De Wiskundemodules kosten €4950,-. Eenmaal gekocht zijn ze onbeperkt te gebruiken en kunnen ze ook aangepast worden.
De Rekenmodules kosten ook €4950,- en kunnen ook onbeperkt gebruikt en aangepast worden.

Voor contact: info@wiskundezonderboek.nl